Uzupełnij poniższe pola a wyślemy Ci dedykowane konto testowe całkiem za darmo!

    Polityka Prywatności

    POLITYKA PRYWATNOŚCI

    Administratorami danych osobowych użytkowników Kid-eat.com są:

    MANDALA VENTURES P. S. A. z siedzibą pod adresem: Pl. Teatralny 3 / 2, 50-051 Wrocław wpisaną do KRS o numerze KRS 0001013861, NIP 8971916881

    Zwane dalej Administratorami.

    Kontakt z Administratorami danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: hello@kid-eat.com. Przekazując swoje dane osobowe za pośrednictwem formularzy elektronicznych w Witrynie lub w aplikacji Kid-eat.com, Użytkownicy i Licencjobiorcy wyraźnie wyrażają zgodę na przetwarzanie takich danych przez Administratorów zgodnie z warunkami niniejszej „Polityki prywatności” oraz w celach w niej określonych. Użytkownicy i Licencjobiorcy są zobowiązani zapoznać się z niniejszą „Polityką prywatności” przed zarejestrowaniem się w Kid-eat.com. Klikając przycisk „zarejestruj”, Użytkownicy i Licencjobiorcy oświadczają, że zapoznali się z niniejszą „Polityką prywatności” i wyraźnie się z nimi zgadzają.

    Aby utworzyć konto i edytować profil, podczas rejestracji Użytkownicy i Licencjobiorcy są zobowiązani podać adres e-mail, będący jednocześnie nazwą użytkownika. Ponadto, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkowników i Licencjobiorców, Administratorzy mogą gromadzić dane dotyczące ich lokalizacji, w tym lokalizacji geograficznej w czasie rzeczywistym ich komputera lub urządzenia przenośnego.

    Po zakończeniu procesu rejestracji wszyscy Użytkownicy i Licencjobiorcy będą mogli uzyskać dostęp do swojego profilu i jeśli uznają to za stosowne, będą mogli go uzupełniać i/lub edytować. Użytkownicy i Licencjobiorcy wyrażają zgodę na podanie prawdziwych i dokładnych danych. Ponadto ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, które mogą ponieść Administratorzy lub osoby trzecie w wyniku podania fałszywych, niedokładnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych informacji.

    Administratorzy oświadczają, że dane osobowe Użytkowników i Licencjobiorców aplikacji Kid-eat.com są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. („RODO”). Użytkownicy są informowani, że dane osobowe podane w Witrynie lub Aplikacji będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i staną się częścią plików należących do Administratorów.

    I. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

    Platforma Kid-eat.com (obejmująca Witrynę i Aplikację) jest wykorzystywana zarówno przez Użytkowników, jak i Licencjobiorców Kid-eat.com. Administratorzy, za pośrednictwem Kid-eat.com gromadzą informacje bezpośrednio dostarczane przez Użytkowników i Licencjobiorców, jak również informacje dostarczane pośrednio poprzez korzystanie z platformy Kid-eat.com.

    1. INFORMACJE DOSTARCZANE BEZPOŚREDNIO:

    a) Dane rejestracyjne: informacje podawane przez użytkowników przy zakładaniu konta na platformie Kid-eat.com: nazwa użytkownika i adres e-mail.

    b) Informacje o profilu Użytkownika i Licencjobiorcy: informacje dodane przez Użytkowników i Licencjobiorców na platformie w celu korzystania z usług Kid-eat.com, tj. imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres dostawy/zamieszkania/firmy, numer NIP, a w przypadku stołówek lub cateringów szkolnych, także: imiona i nazwiska dzieci, numer klasy/grupy, numer karty zbliżeniowej. Użytkownicy i Licencjobiorcy mogą przeglądać i edytować dane osobowe na swoim profilu, kiedy tylko zechcą. Kid-eat.com nie przechowuje danych dotyczących kart kredytowych Użytkowników, ale są one udostępniane licencjonowanemu dostawcy elektronicznych usług płatniczych – PayU, który otrzymuje dane bezpośrednio i przechowuje je w celu usprawnienia procesu płatności dokonanych przez Użytkowników i zarządzania nimi. Informacje te w żadnym wypadku nie są przechowywane na serwerach Kid-eat.com. Użytkownicy mogą w każdej chwili usunąć dane dotyczące kart kredytowych powiązanych z ich kontem. Spowoduje to, że dostawca usług usunie informacje, które będą musiały zostać ponownie wprowadzone lub wybrane w celu złożenia nowych zamówień za pośrednictwem platformy. Użytkownicy mogą w każdej chwili zażądać od PayU przedstawienia zasad ochrony prywatności.

    c) Dodatkowe informacje, które Użytkownicy lub Licencjobiorcy chcą udostępnić: wszelkie informacje, które Użytkownik lub Licencjobiorca mógłby przekazać Kid-eat.com w innych celach, np. adres rozliczeniowy.

    d) Informacje dotyczące komunikacji z Administratorami: Administratorzy będą mieć dostęp do informacji dostarczanych przez Użytkowników i Licencjobiorców w celu rozwiązywania wszelkich problemów lub reklamacji dotyczących korzystania z platformy, czy to poprzez formularz kontaktowy, pocztę elektroniczną, czy telefonicznie.

    Administratorzy muszą przetworzyć te dane w celu realizacji ustanowionego stosunku umownego. Jeżeli Użytkownik lub Licencjobiorca ich nie zapewnią, zamówione usługi mogą nie być dostępne, a Administratorzy mogą nie być w stanie ich zrealizować.

    2. INFORMACJE DOSTARCZANE POŚREDNIO:

    a) Dane wynikające z korzystania z platformy Kid-eat.com: Administratorzy gromadzą dane wynikające z korzystania z platformy Kid-eat.com przez Użytkowników i Licencjobiorców za każdym razem, gdy wchodzą oni z nią w interakcję.

    b) Dane w aplikacji i na urządzeniu: Administratorzy przechowują dane na urządzeniu i w aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników w celu uzyskania dostępu do usług. Danymi tymi są:

    • Adres IP wykorzystywany przez każdego Użytkownika i Licencjobiorcę do łączenia się z Internetem za pomocą komputera lub telefonu komórkowego.
    • Informacje dotyczące jego komputera lub telefonu komórkowego, takie jak sposób połączenia z Internetem, rodzaj i wersja przeglądarki i systemu operacyjnego oraz typ urządzenia.
    • Pełna sekwencja jednolitego wskaźnika zasobu (URL), łącznie z datą i godziną.
    • Dane z konta użytkownika: informacje dotyczące zamówień składanych przez każdego Użytkownika, a także informacje zwrotne i/lub komentarze Użytkownika na temat zamówień.
    • Historia przeglądania i preferencje Użytkownika.

    c) Dane dotyczące zarządzania zdarzeniami: jeżeli użytkownik skontaktuje się z platformą Kid-eat.com za pośrednictwem formularza kontaktowego lub numeru telefonu, Administratorzy pobiorą otrzymane wiadomości w formacie używanym przez Użytkownika oraz będą mogli je wykorzystywać i przechowywać w celu zarządzania bieżącymi lub przyszłymi zdarzeniami.

    d) Dane pochodzące z plików cookie: platforma Kid-eat.com używa własnych i obcych plików cookies w celu ułatwienia przeglądania przez Użytkowników oraz w celach statystycznych. Informacje na temat plików cookies znajdują się pod adresem https://kid-eat.com/cookies/ dostępnym w dolnej zakładce strony.

    e) Dane geolokalizacyjne: pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkowników, Administratorzy mogą gromadzić dane dotyczące ich lokalizacji, w tym lokalizacji geograficznej w czasie rzeczywistym ich komputera lub urządzenia przenośnego.

    II. W JAKIM CELU GROMADZONE SĄ DANE?

    a) Aby umożliwić korzystanie z platformy Kid-eat.com

    Administratorzy wykorzystują dane zebrane od Użytkowników w celu umożliwienia im dostępu do platformy Kid-eat.com i komunikacji z nią oraz w celu świadczenia zamówionych przez nich usług poprzez ich konto na platformie Kid-eat.com zgodnie z procedurą opisaną w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną”. Podczas realizacji zamówienia dane te mogą być wykorzystane:

    • Przez Licencjobiorcę, w celu świadczenia usług cateringowych za pomocą platformy Kid-eat.com.
    • Przez osoby trzecie świadczące usługi dostawcze na rzecz Licencjobiorcy.
    • Przez platformę płatniczą, tak aby odpowiednia kwota mogła zostać pobrana z konta Użytkownika.

    Administratorzy i Licencjobiorcy mogą wykorzystywać dane osobowe dostarczone przez Użytkowników do komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wysyłania im wiadomości SMS związanych z funkcjonowaniem serwisu lub procesem składania zamówienia. Przetwarzanie danych opisanych powyżej jest niezbędne do wykonania Umowy Licencyjnej zawartej przez Licencjobiorców z MANDALA VENTURES P. S. A. oraz Umowy o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy Użytkownikami a Licencjobiorcami.

    b) Aby przeprowadzać promocje i przedstawiać oferty handlowe (on-line i off-line)

    Administratorzy mogą wykorzystywać technologię podmiotów zewnętrznych zintegrowaną na swojej platformie Kid-eat.com w celu zbierania danych i preferencji Użytkowników i Licencjobiorców oraz wykorzystania ich w systemach zarządzania relacjami z klientem i zaawansowanych rozwiązaniach technicznych z korzyścią dla Użytkowników i Licencjobiorców. 

    Administratorzy mogą wysyłać na adresy e-mail Użytkowników i Licencjobiorców wiadomości promocyjne i/lub oferty związane z oferowaną przez siebie usługą. Administratorzy mogą mierzyć i personalizować takie reklamy zgodnie z preferencjami Użytkowników i Licencjobiorców. Aby wycofać zgodę na otrzymywanie informacji i/lub komunikatów handlowych, można w dowolnym momencie zdecydować się na „Rezygnację z subskrypcji” klikając w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości e-mail. Przetwarzanie opisane powyżej odbywać się będzie za zgodą Użytkownika lub Licencjobiorcy, zgodnie z uzasadnionym interesem Kid-eat.com dotyczącym prowadzenia działań marketingowych na rzecz Użytkowników i Licencjobiorców.

    c) Aby udostępniać dane użytkownika osobom trzecim.

    • Kiedy użytkownik wprowadza numer karty kredytowej do platformy Kid-eat.com, jest on przechowywany bezpośrednio przez platformę płatniczą PayU. Takie przetwarzanie będzie mieć miejsce zawsze, kiedy będzie to niezbędne w celu realizacji Umowy o świadczenie usług między Użytkownikiem a Licencjobiorcą na zasadach określonych w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną”.
    • Za wyraźną zgodą Użytkownika lub Licencjobiorcy Administratorzy mogą przekazać ich dane osobowe osobom trzecim powiązanym z Kid-eat.com pod warunkiem, że Użytkownik lub Licencjobiorca udzielili wyraźnej, świadomej i jednoznacznej zgody na takie przekazanie i są świadomi celu przekazania i odbiorcy danych.

    III. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

    Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika lub Licencjobiorcy, przekazane dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika lub Licencjobiorcę. W przypadku przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Licencyjnej bądź Umowy o świadczenie usług dane przetwarzane są do momentu rozwiązania umowy.

    Administratorzy mogą przechowywać dane Użytkowników i Licencjobiorców przez dłuższy okres, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami albo jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Jeżeli użytkownik wycofa zgodę, sprzeciwi się przetwarzaniu lub jego konto na platformie zostanie anulowane, dane zostaną zablokowane, a ich przetwarzanie zostanie wstrzymane.

    IV. JAKIE PRAWA MAJĄ UŻYTKOWNICY?

    Użytkownicy przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie ich danych przez Administratorów. Aby skorzystać z tego prawa, należy zwrócić się do Administratorów z żądaniem wycofania ww. zgody, w formie pisemnej na adres hello@kid-eat.com. W celu potwierdzenia tożsamości użytkownika, żądanie takie powinno zawierać: nazwę użytkownika, imię i nazwisko, podpis i adres osoby, której dane dotyczą, a w stosownych przypadkach, kopię jej dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości. Zgodę można wycofać w każdej chwili. Użytkownicy akceptują i zgadzają się, że cofnięcie zgody spowoduje, że Administratorzy ani Licencjobiorcy nie będą w stanie świadczyć usług w ramach platformy Kid-eat.com. Wycofanie zgody może nieść ze sobą konsekwencje wynikające z Umowy o świadczeniu usług zawartej między Licencjobiorcą a Użytkownikiem, na które Administratorzy nie mają wpływu.

    V. DO JAKICH INFORMACJI MAJĄ DOSTĘP UŻYTKOWNICY?

    Wszyscy Użytkownicy i Licencjobiorcy mają dostęp do swoich profili i mogą je uzupełniać i/lub edytować, jeżeli uznają to za stosowne.

    VI. JAK CHRONIONE SĄ DANE UŻYTKOWNIKÓW?

    Administratorzy podjęli niezbędne kroki zalecane przez Komisję Europejską i właściwy organ w celu utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z charakterem przetwarzanych danych osobowych i okolicznościami ich przetwarzania w celu uniknięcia w możliwym zakresie i zawsze zgodnie z aktualnym stanem techniki ich zmiany, utraty, nieupoważnionego dostępu do nich lub ich przetwarzania. Powyżej podane dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą.

    Niniejsza „Polityka prywatności” może ulec zmianie. Powiadomienia dotyczące istotnych zmian i modyfikacji tych dokumentów Administratorzy Kid-eat.com będą przesyłać Użytkownikom i Licencjobiorcom za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób zapewniający odbiór. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską wersją językową niniejszych zasad a ich tłumaczeniem, wersja polska ma charakter nadrzędny.